Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Βασίλης Πολύζος, ηλιογραφήματα

ηλιογραφήματα*

 

ο Ήλιος ανατέλλων ως άστρον Al Aaraaf

o Ήλιος περιπατών επί πτερύγων ανέμων

ο Ήλιος φερόμενος υπό σμήνους Αγγέλων

ο Ήλιος αιωρούμενος εν τω Κήπω της Εδέμ

ο Ήλιος απαγγέλλων στίχους του ποιητού Ελύτη

ο Ήλιος ταξιδεύων είκοσι χιλιάδας λεύγας υπό την θάλασσαν

ο Ήλιος κραδαίνων αμφίστομον μάχαιραν

ο Ήλιος καταδιώκων τον Οθωμανόν εις Κοκκίνην Μηλιάν

ο Ήλιος διωκόμενος υπό αγέλης λύκων

ο Ήλιος αιμάσσων επί χειρουργικής κλίνης

ο Ήλιος φέρων φιλαρέσκως ακάνθινον στέφανον

ο Ήλιος επιδεικνύων στήθος σιλικόνης

ο Ήλιος εκλιπαρών αθώαν παιδίσκην

ο Ήλιος καταβροχθίζων την έντρομον Σελήνην

ο Ήλιος εκχέων επί την γην το σπέρμα αυτού

ο Ήλιος επαιτών ενέσιμον δόσιν

ο Ήλιος μειδιών εις τας αγκάλας Ονείρου

ο Ήλιος (εισ)δύων εντός ψηφιακού αιδοίου


______________

* 18 εικόνες εκ του παιδικού άλμπουμ του E.A.PoeΒασίλης Πολύζος
ηλιογραφήματα Επίλογοι και άλλα Κεκραγάρια
εκδ. ΕΡΙΦΥΛΗ 1999


ηλιογράφημα εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2014
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: