Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

μπλε τεχνοτροπία στο άμστερνταμ


ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

του Βασίλη Πολύζου

περνάει το τραμ
με νωπά τα σημάδια του ΄Αμστερνταμ

στο παράθυρο
μια κοπέλα σε μπλε τεχνοτροπία
διαβάζει ποίηση πιγκουίνου

περνάει το τραμ
με νωπά τα σημάδια του Άμστερνταμ

στο παράθυρο
μια καλόγρια σε τεχνοτροπία πιγκουίνου
διαβάζει μπλε ποίηση

επάνω μου περνάει το τραμ
με νωπά τα σημάδια του Άμστερνταμ

στο παράθυρο ένας πιγκουίνος
σε τεχνοτροπία ποίησης
διαβάζει μια μπλε κοπέλα

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ένα ποίημα του Βασίλη Πολύζου
© 2003 Βασίλης Πολύζος
μπλε κοπέλα, μια ζωγραφιά του Βασίλη Πολύζου 2005

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

The Soul of Spain, a poem by Ernest Hemingway / Democracy must go / Creole Moon Coming Soon!




The Soul of Spain


In the rain in the rain in the rain in the rain in Spain.
Does it rain in Spain?
Oh yes my dear on the contrary and there are no bull fights.
The dancers dance in long white pants
It isn't right to yence your aunts
Come Uncle, let's go home.
Home is where the heart is, home is where the fart is.
Come let us fart in the home.
There is no art in a fart.
Still a fart may not be artless.
Let us fart an artless fart in the home.
Democracy.
Democracy.
Bill says democracy must go.
Go democracy.
Go
Go
Go

Bill's father would never knowingly sit down at table with a Democrat.
Now Bill says democracy must go.
Go on democracy.
Democracy is the shit.
Relativity is the shit.

Dictators are the shit.
Menken is the shit.
Waldo Frank is the shit.
The Broom is the shit.
Dada is the shit.
Dempsey is the shit.
This is not a complete list.
They say Ezra is the shit.
But Ezra is nice.
Come let us build a monument to Ezra.
Good a very nice monument.
You did that nicely
Can you do another?
Let me try and do one.
Let us all try and do one.
Let the little girl over there on the corner try and do one.
Come on little girl.
Do one for Ezra.
Good.
You have all been successful children.
Now let us clean the mess up.
The Dial does a monument to Proust.
We have done a monument to Ezra.
A monument is a monument.
After all it is the spirit of the thing that counts.

The Soul of Spain, a poem by Ernest Hemingway
Κρεολή Σελήνη, νέα ποιήματα του Βασίλη Πολύζου, ΑΠΟΠΕΙΡΑ 2010


Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Σπάνια ντοκουμέντα / Emil in Bollywood


Η ομιλία του Αιμιλίου Βλόγερ εις την αίθουσαν τελετών
του Πανεπιστημίου της Γάνδης
επί τω θανάτω του θαυματοποιού Γερβασίου του Τρίτου.
(Αναδημοσίευσις εκ της εφημερίδος«Ο Ταχυδρόμος της Διζιλάνδης»
της 10ης Απριλίου 1897)
Διερωτώνται πολλοί τί εστερήθη η πόλις μας μετά την εις Κύριον
αποδημίαν του θαυματοποιού Γερβασίου του Τρίτου.
Την αστερόεσσαν μπέρταν και την ράβδον του;
Το μανδήλιον εξ ολοσηρικού υφάσματος το λειτουργούν ως camera obscura;
Τας εξερχομένας του υψηλού πίλου του περιστεράς και τους κονίκλους,
ακαταλλήλους πάντως προς βρώσιν; Την περικαλλή βοηθόν του
Σεισοπυγίδα, bizarre déité, brune come les nuits, η οποία ήδη,
μετά το θλιβερόν συμβάν, ανεζήτησε την τύχην της εις Αδριάνειον
βαλλανείον; Βεβαίως αυτά, αλλ’ ουχί μόνον.
Απωλέσαμεν άνθρωπον δυνάμενον να ανυψωθή δι’ αοράτου μηχανισμού,
δίκην αφανών πτερύγων, μέχρι του ύψους επικλινούς στέγης και να
παραμείνη αιωρούμενος εις το κενόν επί μακρόν. Αλλά και η κάθοδος αυτού
ήτο πάντοτε ασφαλής και αδιατάρακτος, συνοδευομένη υπό βροχής
πυροτεχνημάτων, ενθουσιωδών ποδοκρατημάτων και παιανισμών
μικράς ορχήστρας. Σημειωθήτω δε, ότι η φήμη του δαιμονίου τούτου ανδρός
έφθασε μέχρι των εσχατιών του πλανήτου, ώστε ενέπνευσε τον Αμερικανόν
δημοσιογράφον Πώην να συγγράψη το φαντασιώδες άρθρον
«The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall», έχων ως πρότυπον
τας ανυψωτικάς ικανότητας του εκλιπόντος -φεύ!- Γερβασίου!
Απωλέσαμεν άνθρωπον δυνάμενον να διαπερασθή εγκαρσίως
υπό ζεύγους ξιφών κατά την κοιλιακήν χώραν, χωρίς απώλειαν
και μιάς ρανίδος αίματος.
Το ακρίτως υποστηριζόμενον υπό τινων, ότι το θαυμαστόν τούτο
επίτευγμα θα πρέπη μάλλον να αποδοθή είς ομαδικόν υπνωτισμόν
των θεατών, απεκρούσθη ερρωμένως υπό του εκ Βιέννης εγκρίτου
ψυχιάτρου Σιγμούνδου Φρόυδ με εμπεριστατωμένην μονογραφίαν
φέρουσαν τον λακωνικόν τίτλον «Einführung in die actuellen Fragen
des Hypnotismus: eine Innenansicht aus den Beratungen zum
qualitätsorientierte Gesetzgebungesverfahren des Gervasiusproblemes»!
(η συνέχεια προσεχώς)
Η εικαστική σύνθεση Emil in Bollywood
βασίζεται σε φωτογραφία της Ελένης Πολύζου, 2005

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

William Shakespeare: The Weeping Brook / Ophelia's Tomb


The Weeping Brook

There is a willow grows aslant the brook
That shows his hoar leaves in the glassy stream;
Therewith fantastic garlands did she make
Of cornflowers, nettles, daisies, and long purples
That liberal shepherds give a grosser name,
But our cold maids do dead men’s fingers call them.
There, on the pendent boughs her coronet weeds
Clamb’ring to hang, an envious sliver broke;
When down het weedy trophies and herself
Fell in the weeping brook. Her clothes spread wide
And, mermaid-like, awhile they bore her up;
Which time she chanted snatches of old lauds,
As one incapable of her own distress,
Or like a creature native and indued
Unto that element; but long it could not be
Till that her garments, heavy with their drink,
Pull’d the poor wretch from her melodious lay
To muddy death.
Hamlet, Act 4, Scene 7, 167-184
Orhelia's Tomb, μια ζωγραφιά του Βασίλη Πολύζου 2004

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Vassilis Polyzos, Woozy Sun


Woozy Sun

at least for the next hour
we’ll entertain great hopes
that our expatriate brother
will return to the fatherland
rich in static electricity

one of the co-crucified will speak for him
pointing to the sunken trees
to the hairy roots that move sluggishly under water
like nets


we are confident he will not fear
the deceitful beacons and the shoals
except for those
he carried within himself through the terminal phase
id est
unknown words growing in shadowy places
beyond the scale A to Z
whistlings of nostalgic trains

distorted poems in concave
mirrors
that is
nothing that can’t be cured
by burning incense to St Logic

yet…

« ήλιος με δόντια», “Woozy Sun”, ένα ποίημα του Βασίλη Πολύζου
translated into English by the author © Βασίλης Πολύζος 2002

Woozy Sun, μια ζωγραφιά του Βασίλη Πολύζου 2005