Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Η ποιήτρια Κασσιανή, ο Πέτρος Πελοποννήσιος και ο Μανώλης Χατζημάρκος


ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Το ποίημα της Κασσιανής «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις
περιπεσούσα γυνή», ως μουσικό έργο της βυζαντινής
μουσικής, μας παραδόθηκε από τον μεγάλο μελοποιό
του 18ου αιώνα τον Πέτρο Πελοποννήσιο
τον Λαμπαδάριο (θ. 1777).
Όπως έχει σωστά γραφτεί, «ο Πέτρος εφιλοτιμήθη
να συναγωνισθή την ποιητικήν τέχνην με την τέχνην
της μουσικής».
Το έργο θεωρείται κλασικό.
Δημοσιεύω σήμερα παραπάνω το μέλος αυτό
στην έξοχη σύντμηση και μεταγραφή του
από τον Μανώλη Χατζημάρκο,
τον μέγιστο των ψαλτάδων, κατά την άποψή μου,
από το βιβλίο του «Μελωδική Ανθοδέσμη».

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

The Poet Linton Kwesi Johnson


Linton Kwesi Johnson


Inglan Is a Bitch

Στην Αρετή που μπήκε πρώτη

w'en mi jus' come to Landan toun
mi use to work pan di andahgroun
but workin' pan di andahgroun
y'u don't get fi know your way aroun'

Inglan is a bitch
dere's no escapin' it
Inglan is a bitch
dere's no runnin' whey fram it

mi get a lickle jab in a big 'otell
an' awftha a while, mi woz doin' quit well
dem staat mi aaf as a dish-washah
but w'en mi tek a stack, mi noh tun clack watchah!

Inglan is a bitch
dere's no escapin' it
Inglan is a bitch
no baddah try fi hide fram it

w'en dem gi' you di lickle wage packit
fus dem rab it wid dem big taxi rackit
y'u haffi struggle fi mek en's mett
an' w'en y'u goh a y'u bed y'u jus' cant sleep

Inglan is a bitch
dere's no escapin' it
Inglan is a bitch fi true
a noh lie mi a tell, a true

mi use to work dig ditch w'en it cowl no bitch
mi did strang like a mule, but, bwoy, mi did fool
den awftah a while mi ju' stap dhu ovahtime
den awftha a while mi jus' phu dung mi tool

Inglan is a bitch
dere's no escapin' it
Inglan is a bitch
yu'a haffi know how fi suvvive in it

well mi dhu day wok an' mi dhu nite wok
mi dhu clean wok an' mi dhu dutty wok
dem seh dat black man is very lazy
but if y'u si how mi wok y'u woulda sey mi crazy

Inglan is a bitch
dere's no escapin' it
Inglan is a bitch
y'u betta face up to it

dem have a lickle facktri up inna Brackly
inna disya facktri all dem dhu is pack crackry
fi di laas fifteen years dem get mi laybah
now awftah fifteen years mi fall out a fayvah

Inglan is a bitch
dere's no escapin' it
Inglan is a bitch
dere's no runnin' whey fram it

mi know dme have work, work in abundant
yet still, dem mek mi redundant
now, at fifty-five mi gettin' quite ol'
yet still, dem sen' mi fi goh draw dole

Inglan is a bitch
dere's no escapin' it
Inglan is a bitch fi true
is whey wi a goh dhu 'bout it?

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ξερός κήπος
hortus siccus


τούτη την άνοιξη
μας σώθηκαν κι οι κάμπιες
ραγιάδες, ραγιάδες