Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Robert Burns, Three Poems and a Song!

Robert Burns (1759 – 1796)


Auld Lang Syne

 

 Should auld acquaintance be forgot,

 And never brought to mind?

 Should auld acquaintance be forgot,

 And auld lang syne!

 

 Chorus.
-For auld lang syne, my dear,

 For auld lang syne.

 We'll tak a cup o' kindness yet,

 For auld lang syne.

 

 And surely ye'll be your pint stowp!

 And surely I'll be mine!

 And we'll tak a cup o'kindness yet,

 For auld lang syne.

 
For auld, &c.

 

 We twa hae run about the braes,

 And pou'd the gowans fine;

 But we've wander'd mony a weary fit,

 Sin' auld lang syne.

 
For auld, &c.

 

We twa hae paidl'd in the burn,

Frae morning sun till dine;

But seas between us braid hae roar'd

Sin' auld lang syne.


For auld, &c.

 

 And there's a hand, my trusty fere!

 And gie's a hand o' thine!

 And we'll tak a right gude-willie waught,

 For auld lang syne.

 
For auld, &c. 
My Love,
She's But A Lassie Yet

 

 My love, she's but a lassie yet,

My love, she's but a lassie yet!

We'll let her stand a year or twa,

She'll no be half sae saucy yet!

 

I rue the day I sought her, O!

I rue the day I sought her, O!

Wha gets her need na say he's woo'd,

But he may say he has bought her, O.

 

Come draw a drap o' the best o't yet,

Come draw a drap o' the best o't yet!

Gae seek for pleasure whare ye will,

But here I never miss'd it yet.

 

We're a'dry wi' drinkin o't,

We're a'dry wi' drinkin o't!

The minister kiss't the fiddler's wife-

He could na preach for thinkin o't!


Jean

 
    Of a' the airts the wind can blaw,

   I dearly like the west,

For there the bonnie lassie lives,

   The lassie I lo'e best:

There wild woods grow, and rivers row,

   And monie a hill between;

But day and night my fancy's flight

   Is ever wi' my Jean.

 

I see her in the dewy flowers,

   I see her sweet and fair:

I hear her in the tunefu' birds,

   I hear her charm the air:

There 's not a bonnie flower that springs

   By fountain, shaw, or green;

There 's not a bonnie bird that sings,

   But minds me o' my Jean
Robert Burns
3 poems:
Auld Lang Syne
My Love, She’s But  A Lassie Yet
Jean

video
Auld Lang Syne
sung by Dougie MacLean

εικόνα

Auld Lang Syne
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου(μνήμη Εδιμβούργου)
2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: