Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Βασίλης Πολύζος, Riddles & Puzzles


fill in the blanks of your ghosts
(a riddle)

mute morning
toothless
eyeless
helpless
27 circles old

so many disabled persons
fill in the blanks of your ghosts
a quasi-poem by V. Polyzos
from the collection
Riddles & Puzzles
©2013


fill in the blanks of your ghosts
an image by V. Pol;yzos
2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: