Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Ανταπόκριση από τη Διζιλάνδη!̶
Ποιες είναι οι συντάξεις-μαϊμού
;
  ρώτησαν τον Αιμίλιο.
̶ Μα...αυτές που θα απομείνουν
  μετά τις νέες περικοπές,
  αποκρίθηκε ο Αιμίλιος.

̶ Μάθετε ότι ο φιλόσοφος Χάμπερμας
  θα μας σώσει! Έγιναν δεκτές
  οι προτάσεις του! Τώρα, μπορούμε
  να καταργήσουμε και τις συντάξεις!,
  ανακοίνωσε συγκινημένος ο Υπουργός
  Οικονομικώντης Διζιλάνδης κ. Στούρνος
  στην Κυβερνώσα Τριπλέτα. Στην τόση
  χαρά τους οι συνταξιούχοι θα πουν με
  τα φτωχά αγγλικά τους fuck the pension!
    

Δεν υπάρχουν σχόλια: