Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Βασίλης Πολύζος, Γενική ΕγκύκλιοςΓενική Εγκύκλιος

Διαβιβάζονται συνημμένως,
ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ,
τυπικά υποδείγματα ονείρων
πολλαπλής χρήσεως.
Παρακαλώ να συμπληρώνονται
τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
κατά περίπτωση (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
Να προταθούν τυχόν βελτιώσεις
μετά από τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή.
Παραλλήλως να οργανωθούν
ειδικές προσφορές (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)
σε σχέση με το υπάρχον στοκ
παλαιού οράματος στα ράφια σας
και μέχρι πλήρους εξαντλήσεώς του.

Βασίλης Πολύζος
Γενική Εγκύκλιος
Επίλογοι και άλλα Κεκραγάρια
Εριφύλη 1999

τυπικά υποδείγματα ονείρων
μια ζωγραφιά του Βασίλη Πολύζου
2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: