Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Βασίλης Πολύζος, On Plagiarism


On Plagiarism
a limerick
to whom it may concern

There is a phoney personage next door
Who craftily pinches your poems and more
When he accosts you with his syrupy smiles
Be sure to lock up your poetry files
Or else your Muse will be sorrily sore.

On Plagiarism, ένα λιμερίκι
© Βασίλης Πολύζος 2009

The Portrait of the Plagiarist as an Old Rascal
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
, 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: