Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Άννα / Kafka by Polyzos      Άννα
            του Βασίλη Πολύζου

Στην Αθήνα της χάρισα μια γλαύκα
στην Πράγα
ein Schloss von Franz Kafka

Άννα
από το βιβλίο
DIZZILAND
του Βασίλη Πολύζου
εκδ. ΕΡΙΦΥΛΗ 2001

Kafka by Polyzos
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: