Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Βασίλης Πολύζος / Λιβιδώ - 3 entwined erotic haikus

Λιβιδώ
3 entwined erotic haikus


don’t believe in the
carnations don’t believe in
the roses I love

the fragrance of your
perspiration your inner
soft smell moan feel fill

your emptiness is
my fullness my emptiness
is your fulfilment


Λιβιδώ - 3 entwined erotic haikus
©
Βασίλης Πολύζος 2014

red mode
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: