Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Βασίλης Πολύζος, excerpt (5) from nasciturus / questions & answers


excerpt (5) from nasciturus

………………………………………

don’t you ask random questions
questions are pregnant amoebae
questions multiply and divide incessantly
three heads for the one cut
ten heads for the one burnt
the birth of an answer breeds another question
demanding justification
nasciturus pro jam nato habetur
its share of death
as the wise raw man said
answers are eternal additions and subtractions
looming behind marble sepulchers
leaving only darkness in their inverse wake
traumata with countless solutions and none

……………………………………..

νέα ποιήματα
excerpt (5) from nasciturus
©
Βασίλης Πολύζος 2013


questions & answers
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2014
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: