Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Βασίλης Πολύζος, χρωματοψία 1 / Γενική Εγκύκλιος

Γενική Εγκύκλιος

Διαβιβάζονται συνημμένως,
ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ,
τυπικά υποδείγματα ονείρων
πολλαπλής χρήσεως.
Παρακαλώ να συμπληρώνονται
τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
κατά περίπτωση (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
Να προταθούν τυχόν βελτιώσεις
μετά από τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή.
Παραλλήλως να οργανωθούν
ειδικές προσφορές (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)
σε σχέση με το υπάρχον στοκ
παλαιού οράματος στα ράφια σας
και μέχρι πλήρους εξαντλήσεώς του.


Βασίλης Πολύζος
Γενική Εγκύκλιος
Επίλογοι και άλλα Κεκραγάρια
Εριφύλη 1999

χρωματοψία 1
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: