Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Βασίλης Πολύζος 2003: ανά 7 κηδείας θα θάπτωνται 7 ζώντες
ρυθμίσεις


ανά μίαν διαμαρτυρίαν

θα επιβάλλωνται δέκα σιωπαί

ανά δύο ιχθύς
θα αφαιρούνται πέντε άρτοι

ανά τρεις κατάρας
θα αναπέμπωνται πέντε δοξολογίαι

ανά πέντε λέξεις
θα περικόπτωνται δύο ρήματα
και μία πρόθεσις

ανά επτά κηδείας
θα θάπτωνται επτά ζώντες

I’ll be home for Christmasρυθμίσεις
ένα ποίημα του Βασίλη Πολύζου
από το Ηλιακό Ποδήλατο

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2003


MemoranduM
of the Tunnel
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: