Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Hamlet, Act 3 Scene 1, To be or not to be

http://youtu.be/XE-yS8ICOrc


William Shakespeare
Hamlet
To be, or not to be

To be, or not to be─ that is the question;
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die, to sleep─
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to. 'Tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep, perchance to dream. Ay, there's the rub;
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause. There's the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
Th’ oppressor's wrong, the proud man's contumely,
The pangs of despis’d love, the law's delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of th’ unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? Who would these fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death─
The undiscover'd country, from whose bourn
No traveller returns─ puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pitch and moment,
With this regard, their currents turn awry,
And lose the name of action.─-

Hamlet
To be or not to be
Act 3, Scene 1, Lines 56─88
The Alexander Text © HarperCollins Publishers 1951

Στο video, η κλασική ερμηνεία του Laurence Olivier.
Από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία (1948)
σκηνοθετημένη από τον ίδιο.

Εικόνες:
1. Η προμετωπίδα της αποκαλούμενης First Folio έκδοσης
του 1623, εφτά χρόνια μετά το θάνατο του Shakespeare.
Στην έκδοση αυτή, οι ηθοποιοί John Heminge και
Henry Condell
συγκέντρωσαν 36 θεατρικά έργα του Shakespeare και τα εξέδωσαν
σε μορφή βιβλίου.
Το πορτρέτο είναι χαρακτικό του Martin Droeshout
βασισμένο σε ζωγραφιά της εποχής


2. Ο Αιμίλιος ως Άμλετ, μια ζωγραφιά του Βασίλη Πολύζου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: