Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Λύδιος Άνεμος Ηδονικός

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΖΩΣΙΜΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (απόσπασμα)
…………………………………………………………………..
Και ιδού, μεσούσης ημέρας, αληθώς σοι λέγω, αμήν, αμήν,

[φύσηξε ξάφνου λύδιος άνεμος ηδονικός
ριπίζοντας τραγούδια ανόσια και βαριά αρώματα
και στεναγμούς βαρύαυλου και σαμβύκης
κι ανατριχιάσαν σύγκορμα οι αγγέλοι
πίσω απ’ τις λόχμες των ψηφιδωτών
κι άνοιξαν στις ουρές των παγωνιών κόκκινα αστέρια]

επάρας ο Ιωάννης τους οφθαλμούς αυτού κατέναντι είδε και ιδού,
γυνή αχίτων –ως η θυγάτηρ Φαραώ κατέβη λούσασθαι επί τον
ποταμόν- και φέγγος ην επ’ αυτής ηδύπνοον από ξανθής χαίτης έως
δακτύλων των ποδών αυτής· ότι νιφετός ανθέων επί της κεφαλής
αυτής και οι μαστοί αυτής μήλα εύοσμα και οι μηροί αυτής ωσεί
θωπεία κρίνων σχιζομένων γλυκεί ζεφύρω.

Και εξεθαμβήθη ο Ιωάννης και ουκ ηδύνατο αποστρέψαι το πρόσωπον
αυτού, η δε γλώσσα αυτού εκολλήθη τω λάρυγγι αυτού. Και διελογί-
ζετο προς εαυτόν: «Τι το ορώμενον; Ουκ έστιν αύτη η φιλέραστος
ορχηστρίς τούνομα Ηλιοδώρα και παρ’ Έλλησι Σατύρη και
Καλλίστιον, ης την σαγήνην φεύγων, ως άλλος Ιωσήφ τας ηδονάς
της Αιγυπτίας, έδραμον νύκτωρ εκ του Παλατίου της Κωνσταντίνου
Πόλεως από ετών τριάκοντα αναβάς εις το Όρος τούτο το Θεοβά-
διστον; Και ιδού νυν αύτη ενώπιόν μου η θυγάτηρ Ιεζάβελ και
Ηρωδιάδος και Δαλιδάς. Και ημέρα μία ου παρήλθεν επ’ αυτής· ότι
το πρόσωπον αυτής ως γλυκασμός των αγγέλων· και τα χείλη
αυτής αβρότερα κάλυκος ρόδου· και αι λαγόνες αυτής επιθυμία
βασιλέων. Άρα ουν εγώ εις μάτην παρέδωκα την θέλησίν μου εις
μάστιγας; Ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκί μου; Ουκ έστιν ειρήνη εν τοις
οστέοις μου; Σώσον με, Κύριε, ότι εισήλθοσαν ύδατα έως ψυχής μου».

[στου Henry’s φάνηκαν κόκκινα αστέρια
στα τοξωτά παράθυρα
μέσα από τις κουρτίνες του καπνού
κι ήταν χωρίς αμφιβολία τα μάτια των θαμώνων
την ώρα που περνούσε η Μις Σούπερ Μπλουτζίν
the most καλλίπυγος in the styling business
Αφροδίτη με ψηλα τακούνια
τοπ κρουαζέ σφιχτό από διάφανο μετάξι
γυαλιά Swarovski με χρυσές ανταύγειες
επί πώλου mustang καθημένη
τραβώντας προς τη Γέφυρα των Στεναγμών
για την αναγγελθείσα φωτογράφηση in the nude
ανάμεσα στο πλήθος το αδηφάγο που κρατούσε
τις βιντεοκάμερες σε πλήρη στύση.]

Αλλ’ η δέησις του Οσίου ουκ εισηκούσθη. Και η ηδύγελως
Ηλιοδώρα, κιχλίζουσα και τους χρυσούς πλοκάμους χερσί λικμίζουσα,
έρραινε μύρα Κύπριδος επί την διάνοιαν του Μελωδού. Και ορχου-
μένη εμιμείτο μέλισσαν μυζώσαν νέκταρ ανθέων και Αντιόπην εν
περιπτύξει Σατύρου και Λήδαν επιβαίνουσαν κύκνου και φορβάδα
υφ’ ίππον αναβάτην. Και δακτύλοις απτομένη εκιθάριζε τας αισθήσεις
του ευσεβούς ασκητού από υπάτης έως νήτης. Και ανήγαγε την επι-
θυμίαν αυτού έως άκρου του στόματος· ότι ελύθη η καρδία αυτού,
αι δε φρένες αυτού ετάκησαν ωσεί κηρός από προσώπου πυρός.
………………………………………………………………………
Βασίλης Πολύζος, Διήγησις Ζωσιμά Ιερομονάχου
Επίλογοι και άλλα Κεκραγάρια, Εριφύλη 1999
Ηλιοδώρα Ουρανία, Ηλιοδώρα Πάνδημος
Δυο ζωγραφιές του Βασίλη Πολύζου, 2005

4 σχόλια:

areti είπε...

"επιθυμία έως άκρου στόματος".

no other comment

Alice είπε...

"η ηδύγελως Ηλιοδώρα κιχλίζουσα και τους χρυσούς πλοκάμους χερσί λικμίζουσα"!
Και εγώ δεν έχω σχόλια για αυτές τις ασύλληπτα ερωτικές εικόνες!
Βασίλη, καλησπέρα
Αλίκη

Dizziland Reporter είπε...

Αρετή, η Διήγησις αναφέρεται χρονολογικά στις αρχές του 12ου αιώνα.
Μεταφέρω εδώ μια από τις σημειώσεις του κειμένου:
"Δεν είναι καθόλου περίεργο που ο Ζωσιμάς χρησιμοποιεί στην αφήγησή του φράσεις από τους Ψαλμούς του Δαβίδ και από την εκκλησιαστική υμνογραφία. Είναι όμως αξιοσημείωτο, ότι είχε προφανώς υπ’ όψιν και κάποια συλλογή
ερωτικών επιγραμμάτων (του Μελεάγρου; του Αγαθία του Σχολαστικού; του πρωθιερέα Κεφαλά, ίσως;) όπως συνάγεται από τις αισθησιακές αναφορές του στην Ηλιοδώρα".
Βασίλης Πολύζος

Dizziland Reporter είπε...

Αλίκη, σε παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου.
Β.Π.